Een boom in de bovengrondse elektriciteitskabels kan op meerdere vlakken een potentieel gevaar vormen. De kabels zijn meestal berekend op een lichte boom. Als de kabels nog heel zijn, is er meestal nog tijd om de boom weg te halen. Vaak voert de brandweer deze werkzaamheden uit, maar ook de elektriciteitsmaatschappijen zijn hiervoor uitgerust. Heb geduld: bij noodweer krijgt de brandweer tientallen gelijktijdige oproepen. Ondanks ze met verschillende ploegen op de baan zijn, kunnen ze niet overal gelijktijdig aan het werk. Meermaals terugbellen naar de hulpdiensten heeft ook geen enkele zin. De brandweer voert alle opdrachten uit in functie van prioriteit.

Een grote en zware boom vormt door zijn gewicht een groot risico. Vaak zal hij alle leidingen mee naar beneden trekken. De houten of betonnen palen zijn niet voorzien op zo'n kracht. In het slechtste geval zal de paal doorbreken of omvallen op de rijweg of openbaar domein. In een ander geval zal de leiding zelf doorbreken (kabelbreuk). Raak in geen geval een bovengrondse elektriciteitskabel aan die op de grond ligt. Beter nog: blijf uit de buurt van zo'n gevallen leiding en verwittig zo snel mogelijk het noodnummer 112.

Bij stormweer gebeurt het vaak dat bomen en takken de kabels deels naar beneden doen vallen of hangen. De leiding(en) hangen dan op hoofdhoogte over de weg. Dit zijn uiterst gevaarlijke situaties voor (hoge) voertuigen, (brom)fietsers en motorrijders. Als er een (elektriciteits)kabel gevaarlijk laag over de rijweg hangt, verwittig je ook in dit geval zo snel mogelijk het noodnummer 112.

BRANDWEERHULP AANVRAGEN
Stormschade Vlaanderen

Stormschade.Vlaanderen biedt zelf geen werken en/of diensten aan, maar geeft je een overzicht van de hulpverleningszones (de brandweer) en professionele dienstverleners opgesplitst per gemeente. En dit voor heel Vlaanderen. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de door deze externe partijen uitgevoerde werken en/of diensten. De informatie op deze website wordt verstrekt zonder aansprakelijkheid. Stormschade.Vlaanderen is beschermd door intellectuele eigendomsrechten, waaronder auteursrechten, merkenrechten, databankrechten en rechten op computerprogramma’s.

Heb je een vraag? Misschien vind je het antwoord bij de veelgestelde vragen.

Zoek op gemeente, deelgemeente of postcode voor het melden van stormschade of wateroverlast.

Jouw vermelding aanvragen als professionele dienstverlener? Contacteer ons.

Risico-info | Geïnformeerd. Voorbereid. Samen.
BE-Alert: meteen verwittigd bij een noodsituatie
Noodnummer 112
Cookies laten u deze website vlot gebruiken. Deze cookies verzamelen geen persoonsgegevens. Meer informatie