Brandverzekering

Stormschade of wateroverlast is zowel een fysieke als mentale belasting. Toch is het belangrijk om zo snel mogelijk de nodige stappen te zetten in het kader van je verzekering.

 • Zorg voor je eigen veiligheid. Bijkomende menselijke schade is veel erger!
 • Voorkom dat de schade groter wordt. Laat de elektriciteit of elektrische apparaten uitgeschakeld in vochtige ruimtes. Of voorkom dat er nog bijkomend water kan binnenkomen (vb. zandzakjes leggen of het dak toedekken).
 • Maak zoveel mogelijk foto's van de beschadigingen. Voorzie ook foto's van het gebouw, de inboedel, detailfoto's en globale foto's van de oorzaak (vb. ondergelopen straat of op het dak gevallen boom).
 • Contacteer zo snel mogelijk de makelaar of verzekeringsmaatschappij van je brandverzekering.
 • Maak een gedetailleerde lijst van alle schade.
 • Zorg indien mogelijk voor bewijsstukken (vb. aankoopfacturen van beschadigde toestellen). 

Meer informatie over dit onderwerp lees je op ABCverzekering.be


Geen verzekering

Beschik je niet over een brandverzekering? Indien het noodweer een erkenning krijgt als ramp, kan je uitzonderlijk beroep doen op het Vlaams Rampenfonds. Tegemoetkoming van dit fonds voor schade wordt uitgesloten voor goederen die in principe kunnen verzekerd worden door een woningpolis. Contacteer je stad of gemeente voor meer info en/of hulp bij je aanvraag.

Komt NIET in aanmerking voor het Vlaams Rampenfonds:

 • Schade aan goederen die verzekerbaar zijn in het kader van een brandpolis “eenvoudige risico’s”. Ook wanneer u geen vergoeding van uw verzekeraar ontvangt omdat bepaalde goederen in de brandpolis “eenvoudige risico’s” kunnen uitgesloten worden van een vergoeding;
 • Goederen die niet verzekerd zijn niettegenstaande dit via een verzekering ‘brand - eenvoudige risico's’ mogelijk was;
 • Schade aan goederen of delen van goederen met een weeldekarakter;
 • Schade aan goederen veroorzaakt door de schuld, nalatigheid of onvoorzichtigheid van de schadelijder of een derde;
 • Louter esthetische schade.
Stormschade Vlaanderen

Stormschade.Vlaanderen biedt zelf geen werken en/of diensten aan, maar geeft je een overzicht van de hulpverleningszones (de brandweer) en professionele dienstverleners opgesplitst per gemeente. En dit voor heel Vlaanderen. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de door deze externe partijen uitgevoerde werken en/of diensten. De informatie op deze website wordt verstrekt zonder aansprakelijkheid. Stormschade.Vlaanderen is beschermd door intellectuele eigendomsrechten, waaronder auteursrechten, merkenrechten, databankrechten en rechten op computerprogramma’s.

Heb je een vraag? Misschien vind je het antwoord bij de veelgestelde vragen.

Zoek op gemeente, deelgemeente of postcode voor het melden van stormschade of wateroverlast.

Jouw vermelding aanvragen als professionele dienstverlener? Contacteer ons.

Risico-info | Geïnformeerd. Voorbereid. Samen.
BE-Alert: meteen verwittigd bij een noodsituatie
Noodnummer 112
Cookies laten u deze website vlot gebruiken. Deze cookies verzamelen geen persoonsgegevens. Meer informatie