Tijdens storm of wateroverlast kunnen de 112 noodcentrales veel meer oproepen te verwerken krijgen dan normaal. Het zijn nog steeds de operatoren in die 112 noodcentrales die ook de oproepen naar 1722 zullen behandelen. Zij kunnen het best inschatten of een niet-dringende situatie bijvoorbeeld zou kunnen escaleren.

De noodcentrales behandelen de oproepen op gescheiden telefoonlijnen waardoor ze eerst de meest dringende oproepen naar 112 kunnen afhandelen. Dit kunnen oproepen zijn voor mensen die door een omgewaaide boom gekwetst in hun auto vast zitten, maar ook mensen met een hartaanval of wiens huis in brand staat.

Wist je dat je ook online brandweerhulp kan aanvragen? Dit gaat sneller dan de telefoon omdat jij al je gegevens rechtstreeks ingeeft in plaats van de telefoonoperator. Door het zelf ingeven moet je ook niet in de telefonische wachtrij aanschuiven.

Wanneer het noodnummer 112 bellen bij noodweer?

Tijdens noodweer mag je enkel naar het noodnummer 112 bellen voor gevallen waarbij iemands leven in gevaar kan zijn. Als je dringend een ziekenwagen nodig hebt, als je huis in brand staat of dreigt in te storten of als er op een drukke weg een risico is op een auto-ongeluk, dan mag je zeker naar het noodnummer 112 bellen.

Wanneer 1722 bellen of online brandweerhulp aanvragen?

Als je tijdens noodweer brandweerbijstand nodig hebt maar er niemand potentieel in gevaar is, moet je tijdens noodweer online een melding aanmaken ofwel het nummer 1722 bellen. Dat nummer kan je bijvoorbeeld bellen als er grote schade is aan je dak of als er water in je kelder staat. Deze problemen zijn heel vervelend en kunnen voor jou op dat moment dringend zijn, maar tijdens noodweer bel je hiervoor niet naar 112 zodat de lijn vrij blijft voor mensen die mogelijk in levensgevaar zijn.

Als je het nummer 1722 gebeld hebt of een melding gedaan hebt via de site, is het belangrijk dat ze geduldig wachten op de komst van de hulpdiensten. De brandweer bekijkt situatie per situatie en bepaalt wie het eerst verder geholpen moet worden. Dit betekent dat je in sommige gevallen wat langer zal moeten wachten. We vragen om niet te bellen naar 1722 om te informeren waar de brandweer blijft.

Wanneer een professionele dienstverlener contacteren of zelf handelen?

Hou het noodnummer 112 vrij voor levensbedreigende situaties

Als je tijdens storm of onweer toch voor niet-dringende brandweerinterventies naar het noodnummer 112 belt, zal je hoe dan ook gevraagd worden om het nummer 1722 te bellen.

Wanneer is het nummer 1722 actief?

Sinds 1 augustus 2017 bel je het nummer 1722 tijdens storm of wateroverlast als je de brandweer nodig hebt, maar er niemand (potentieel) in levensgevaar is. De Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken activeert tijdens storm of wateroverlast het telefoonnummer 1722 voor niet-dringende interventies van de brandweer. Het nummer 1722 moet ervoor zorgen dat de noodcentrales 112 niet overbelast geraken bij onweer en dat mensen die in levensgevaar zijn niet nodeloos moeten wachten.

Het is op basis van de waarschuwingen van het KMI dat bepaald wordt of het nummer 1722 geactiveerd wordt. De activatie van het nummer 1722 zal steeds via de media aangekondigd worden. 1722 is een betalend nummer, aangezien het geen noodnummer is.

Klik hier om online brandweerhulp aan te vragen.

Stormschade Vlaanderen

Stormschade.Vlaanderen biedt zelf geen werken en/of diensten aan, maar geeft je een overzicht van de hulpverleningszones (de brandweer) en professionele dienstverleners opgesplitst per gemeente. En dit voor heel Vlaanderen. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de door deze externe partijen uitgevoerde werken en/of diensten. De informatie op deze website wordt verstrekt zonder aansprakelijkheid. Stormschade.Vlaanderen is beschermd door intellectuele eigendomsrechten, waaronder auteursrechten, merkenrechten, databankrechten en rechten op computerprogramma’s.

Zoek op gemeente, deelgemeente of postcode voor het melden van stormschade of wateroverlast.

Jouw vermelding aanvragen als professionele dienstverlener? Contacteer ons.

Risico-info | Geïnformeerd. Voorbereid. Samen.
BE-Alert: meteen verwittigd bij een noodsituatie
Noodnummer 112
KMI
Cookies laten u deze website vlot gebruiken. Deze cookies verzamelen geen persoonsgegevens. Meer informatie